Menü:

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM - Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Mostová 53 - Hidaskürt
  Orechová 53, 925 07 Mostová
 • +421/ 031 7848107

Menü:

Kedd 2020.08.04.

Térkép

Üdvözöljük az iskola hivatalos honlapján

Újdonságok

 • Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM Mostová

  925 07 Mostová, Orechová 53

  Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Hidaskürt

  925 07 Hidaskürt, Diófa utca 53

  OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY

  o obsadených a voľných miestach po I. termíne v prijímacom konaní pre 1.ročník v školskom roku 2020/2021

  podľa študijných a učebných odborov:

  Študijné odbory ( 4-5 roč.)

  Názov Kód Obsadené miesta Voľné miesta

  pracovník marketingu 6405 K 00 15 0

 • FONTOS változások a 2019/2020-as tanévi adatlapon

  1. Az OTP Banknál meghirdetett változások miatt idén minden pályázónak kötelező számlaszámot megadnia IBAN formában (6. pont) , illetve kötelező csatolni hivatalos igazolást a bankszámlaszámról (legmegfelelőbb a szerződés, de elfogadható a banki kivonat is, amennyiben rajta van az IBAN szám). A számlaszám lehet a szülőé is, nem feltétel, hogy a gyereké legyen. Amennyiben a pályázónak van az OTP-ben vezetett számlája, azt a számot is megadha
 • Prijímacie konanie na vzdelávanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov na SSOŠ obchodu a služieb s VJM Mostová 53

  Plánovaný počet prijatých žiakov pre školský rok 2020/2021 :

  6323 K hotelová akadémia 11

  6405 K pracovník marketingu 9

  6446 K kozmetik 8

  Študijné odbory sú označené písmenom K, štúdium trvá 4-5 rokov a končí maturitnou skúškou. Absolventi sa majú možnosť ďalej vzdelávať vo vysokoškolskom štúdiu.

  Základné informácie a dôležité termíny:

 • Prijímacie konanie na vzdelávanie do prvého ročníka trojročných vzdelávacích programov na SSOŠ obchodu a služieb s VJM Mostová 53

  Plánovaný počet prijatých žiakov pre školský rok 2020/2021 :

  6445 H kuchár 15

  6444 H čašník, servírka 8

  6456 H kaderník 10

  2964 H cukrár 8

  3355 H stolár 8

  6489 H hostinský 12

  Učebné odbory sú označené písmenom H, štúdium trvá 3 roky a končí sa záverečnou skúškou. Absolventi majú možnosť ostať študovať na škole a doplniť si vzdelanie maturitnou skúškou v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu alebo v štúdiu vo vyšších ročníkoch, po ktorom sa môžu prihlásiť na vysokoškolské štúdium.

Projekt

Újdonságok

Kapcsolat

 • Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM - Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Mostová 53 - Hidaskürt
  Orechová 53, 925 07 Mostová
 • +421/ 031 7848107

Fényképalbum