Erasmus

 • Adatok frissítése

  Az aScAgenda program adatai frissítve
 • Voľné miesta po 1.kole prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

  Študijné odbory:

  Hotelová akadémia     6323 K 00      4 miesta

  Termín konania prijímacej skúšky v 2.kole :

  Dátum: 22. júna 2021  čas: 8.00   miesto:  budova školy

                             ( test SLF, MJL, ANJ/NEJ)

   

  Učebné odbory:

  2964 H 00 cukrár                2 miesta

  3355 H 00 stolár                  7 miest

  6489 H 00 hostinský/-á      8 miest

  Prijímacie konanie : priebežne

 • Prijímačky

  Prijímacie konanie na vzdelávanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov na SSOŠ obchodu a služieb s VJM              Mostová 53

  Plánovaný počet prijatých žiakov pre školský rok 2021/2022 :

   

  6323 K hotelová akadémia     10

  6405 K pracovník marketingu 10

   6446 K kozmetik                     10

  Študijné odbory sú označené písmenom K, štúdium trvá 4-5 rokov a končí maturitnou skúškou. Absolventi sa majú možnosť ďalej vzdelávať vo vysokoškolskom štúdiu.

   

  Základné informácie a dôležité termíny:

  1. Prijímacie konanie na našej škole sa bude konaťpodľa rozhodnutí ministra školsta o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2021/2022.

   

  1. Zákonný zástupca doručí riaditeľoi základnej školy prihlášku na vzdelávanie na strednej škole do 08.apríla 2021.
  2. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je do 16. apríla 2021.

   

  1. Prijatí budú žiaci  poradí podľa úspešnosti na základe kritérií ( súčtom bodov ), až kým nebude dosiahnutý počet plánovaných tried s plánovanými počtami žiakov.

   

  1. Zoznam prijatých žiako škola zverejní na webovej stránke  školy: ssosmostoa.edupage.org 

   

  1. Riaditeľ strednej školy do 20. mája 2021 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe prijímacieho konania, ktoré mu doručí poštou, alebo elektronicky.
  2. Zákonný zástupca žiaka po prijatí/neprijatí do 25. mája 2021 doručí škole potrdenie o nastútení/nenastúpení žiaka na štúdium na adresu školy alebo emailovú adresu školy uvedenú na webovej stránke školy: ssosmostova.edupage.org  .

   

   

   

   

  Kritériá prijímacieho konania:

   

  1. Zohľadnenie študijných ýsledkov za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z  klasifikácie za 8.ročník a polročnej klasifikácie za 9.ročník základnej školy nasledone:

   

  • Povinné predmety :

   

  Vyučovací jazyk ( Maďarský jazyk a literatúra)

  Slovenský jazyk a litaratúra

  Matematika

   

  Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov =5.(4-x) .(4-x) .(4-x), kde x je známka.

   

  • Profilové predmety:

   

  Anglický jazyk

  Prírodoveda,biológia

  Občianska náuka

   

  Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov =3.(4-x) .(4-x) .(4-x), kde x je známka.

   

  • Doplnkové predmety:

   

  Dejepis

  Chémia ( pre študijný odbor kozmetik)

  Informatika, Informatická výchova ( pre študijný odbor pracovník marketingu)

  Vlastiveda, Geografia ( pre študijný odbor hotelová akadémia)

   

  Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov =2.(4-x) .(4-x) , kde x je známka.

   

  Ak žiak dosiahol v posledných dvoch školských rokoch vzdelávania stupeň 1-výborný zo všetkých predmetov alebo slovné hodnotenie s váhou stupňa známky výborný, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

   

  Do celkového počtu bodov budú pridelené plus body za umiestnenie v predmetových olympiádach, v športových súťažiach , v umeleckom výkone, v celonárodných a medzinárodných umiestneniach.

   

  V prípade , že žiak bol hodnotený slovne,  bude škola toto hodnotenie prevádzať na známky podľa obsahu slovného hodnotenia žiaka.

   

  V prípade , že žiak bol hodnotený v predmetoch „absolvoval“nahradí škola toto hodnotenie hodnotením z najbližšieho predošlého polroka, ktorý bol hodnotený u žiaka známkou.

   

  1. Prijímacie skúšky – maximálny počet bodo 60

   

  SLF – max. 20 b

  MJL – max. 20  b

  MAT/CUJ – max. 20 b

   

  1. Súťaže, na ktorých sa zúčastnil žiak počas študia na ZŠ 2. stupňa

   

                                                               max. počet bodov 10

   

  Za každú súťaž, na ktorej sa žiak umiestnil medzi 1. až 3. miestom na medzinárodnom alebo celoštátnom kole - dostane 5 bodov.

   

  Za každú súťaž, na ktorej sa žiak umiestnil medzi 1. až 3. miestom na krajskom alebo okresnom kole - dostane 2 body.

   

   

   

   

  Kritériá na prijímacie konanie do 1.ročníkov študijných odborov platné pre školský rok 2021/2022 boli schválené pedagogickou radou školy a riaditeľkou školy.

 • Adatok frissítése

  Az aScÓrarend program adatai frissítve
 • Merre tovább?

  Kedves kilencedikes diákok! Talán mondhatjuk, hogy az elmúlt éveket tekintve, ti álltok most a legnehezebb döntés előtt, hisz börzék és  bemutatók nélkül kell döntenetek arról, merre tovább?!

  Iskolánk számos szakmában nyújt számotokra lehetőséget, bízunk benne, hogy miután elolvastátok ajánlatainkat, mellettünk döntötök!

  Nézzük hát milyen továbbtanulási lehetőségeket nyújtunk számotokra a 2021/2022 - es tanévben?!

   

  Az 5-éves vendéglátóipar és idegenforgalom /hotelakadémia/ szakra azokat a tanulókat várjunk, akiket érdekel az idegenforgalom, a gazdaságtan, a marketing, és szívesen dolgoznának hotelek, panziók, fürdők, wellness szállodák recepciósaként, rendezvényszervezőjeként vagy menedzsereként. Tanulmányaik alatt két idegen nyelvet kell elsajátítaniuk, hiszen a vendéglátásban, az idegenforgalomban elengedhetetlen az angol és a német nyelv ismerete. A gazdasági jellegű tantárgyak és az idegen nyelvek mellett főzési és tálalási alapismereteket is szereznek a tanulók, ugyanis egy jó étteremvezetőnek tudnia kell, hogyan készülnek az egyes ételek. Miután alaposan felkészültek az iskolai szakképzés során, 3. és 4. évfolyamban kipróbálhatják magukat Magyarország legjobb hoteleinek, fürdőinek irodáiban, konyháin, éttermeiben és recepcióin. Külföldi szakképzésre is lehetőségük van a 18. életévüket betöltött tanulóknak, melynek során megismerhetik az igazán pörgős vendéglátást. Érettségi után a diákok tehetségük és lehetőségeik szerint tovább tanulhatnak vendéglátóipari főiskolán, elhelyezkedhetnek a vendéglátóipar és az idegenforgalom területén, esetleg vállalkozást indíthatnak, hiszen a falusi turizmusban egyre több lehetőség van!

   

  A kozmetikus szak 4-éves, érettségivel végződő szakma. A négy év során a lányok megtanulják a hagyományos kozmetikai kezeléseket, megismerkednek az elektrokozmetikai gépekkel és a sminkelés fortélyaival is. Nem idegen a tanulók számára a mikrodermabrázió, az ultrahangos kezelés, a lézeres szőrtelenítés, a bőrfiatalítás, hiszen a szalonunk a legmodernebb elekrokozmetikai gépekkel van felszerelve. A diákok az alapos képzés mellett  rendszeresen  járnak  kiállításokra, pl.  Budapestre, Pozsonyba, tanfolyamokat szervezünk a számukra, és igyekszünk megismertetni velük a legmodernebb eljárásokat. A képzést számos ismert szakember segíti.  Rendszeresen benevezünk országos sminkversenyekre, minden évben részt veszünk Budapesten és Trencsénben a kozmetikus tanulók sminkversenyén.

   

  A marketing szakember képzés az egyik legnépszerűbb szakma a mai világban, hiszen egyre nagyobb szükség van a vállalakozások népszerűsítésére, reklámozására a gazdasági válság idején. Képzésünk célja olyan szakemberek felkészítése, akik magas szintű informatikai és marketinges ismeretekkel rendelkeznek, kiválóan használják a nyomtatott és digitális reklámeszközöket, értik a piackutatás és a termékeladás hatékony módszereit. A 4-év alatt a tanulók megismerik a fotózás és a filmkészítés alapjait, valamint a weblapszerkesztést is. Saját szakembereink mellett a környék legjobb marketingesei és reklámirodái segítik a képzést, illetve vállalják a szakmai gyakorlat vezetését. Mindezek mellett a diákok elsajátítják a gazdaságtani, könyvelési és adminisztrációs ismereteket, magas szinten tanulják az idegen nyelveket,  valamint arculattervezéssel foglalkozó világcégeket látogatnak.

   

  A pincér szakmában a hangsúly a vendégekkel való bánásmódon, a precíz és pontos terítésen, felszolgáláson van. Igyekszünk olyan gyakorlati helyeket kiválasztani a tanulók részére, ahol magas szintű szakmai tudást szerezhetnek, megkövetelik tőlük az intelligens, határozott viselkedést, módjuk van gyakorolni az idegen nyelvet. A 3 év elteltével a pincéreink záróvizsgát tesznek, melynek során bemutatják mindazt, amit a tanulmányaik során elsajátítottak.

  Mint minden 3-éves szakmát tanuló gyereknek, a  pincérnek is lehetősége van a továbbtanulásra, és a két év befejezte után érettségi vizsgát tehet.

   

  A szakácsok főként a környékbeli éttermekben végzik a szakmai gyakorlatot/minden második hetet munkával töltenek/, de az iskola konyhája is tanműhelyként működik: nap mint nap 6–8 tanuló készíti az ebédet. A szakórákon élelmiszerismerettel, ételkészítési ismeretekkel foglalkoznak, megismerik a hagyományos konyha és a reformkonyha jellemzőit, remekeit. Fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen részt vegyünk kiállításokon, szakmai versenyeken, hiszen a felkészülés rengeteg plusz ismerethez juttat, örömöt okoz, a siker pedig önbizalmat, lelkesedést ad a további munkához.

   

  A cukrász szakképzés célja, hogy diákjaink magas színvonalon megismerkedjenek a cukrászat rejtelmeivel. A diákok a szakmai gyakorlatok alatt megismerkednek a különféle uzsonna- és teasütemények, krémek és egyéb édesipari termékek elkészítésének alapjaival. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók minél több gyakorlat keretén belül megismerjék és gyakorolják a különféle díszítési technikákat. A szakmai gyakorlat folyamán napi jelleggel más-más sütemények készítésével ismerkedhetnek meg a tanulók.

   

  A fodrász szakma 3 – éves, szakmunkás – bizonyítványt ad, de további két év alatt megszerezhető az érettségi bizonyítvány is. A tanulók minden második hetet a tanműhelyben, vagy külső gyakorlati helyszíneken töltenek, ahol megismerkednek a szakma fortélyaival, a legújabb termékekkel, a legmodernebb trendekkel. Rendszeres szakmai bemutatókat, képzéseket szervezünk a számukra, minden jelentős kiállításra elvisszük őket, kisebb-nagyobb versenyekre készítjük a legjobbakat.

   

  Az asztalos szakma ismét fellendülőben lévő szakmának számít. Szakemberhiány révén nagy szükség van a képzett diákokra. Tanulóink a már előzőekben említett 3 év alatt végzik el tanulmányaikat, melyet záróvizsgával fejeznek be. Szakmai gyakorlatukat a környékbeli vállalkozóknál töltik, megtanulva a szakma rejtelmeit, fortélyait, a legújabb trendeket.

   

  Bízunk benne, hogy rövid ismertetőnkkel sikerült közelebb hoznunk számotokra iskolánkat, elősegítve a legmegfelelőbb döntést. Válasszatok jól, válasszatok minket!

   

  További információk az iskola internetes felületein és a következő kontaktokon:

   

  Iskola címe:Orechová 53, 925 07 Mostová

  Spôsob komunikácie so školou - Az iskolával való kommunikáció:

  - Telefonicky - Telefon: 031/7848107

  - Email: ssoum@stonline.sk

  - az iskola facebook oldala

  - Edupage- osobný kontakt

   

  Riaditeľka - Igazgatónő:Mgr. Renáta Berényiová: 0905 745 356

  Zástupkyňa - Helyettes:Mgr. Miroslava Galambosová: 0905 793 422

   

   

 • Pracovná ponuka / Állásajánlat

  https://www.edujobs.sk/praca/24272?confirm=2302b48475306ac9cba6f9117a72eef0&utm_medium=mail&utm_source=_10117&utm_term=2020-10-16&utm_campaign=_10117&utm_content=other

  Kliknite na link :) Alebo skopírujte :)

   

  Kattintson a linkre, vagy másolja ki :)

   

  https://www.edujobs.sk/praca/24272?confirm=2302b48475306ac9cba6f9117a72eef0&utm_medium=mail&utm_source=_10117&utm_term=2020-10-16&utm_campaign=_10117&utm_content=other

 • Pracovná ponuka

  Súkromná SOŠ obchodu a služieb s VJM Mostová - elokované pracovisko Veľký Meder ponúkne voľné pracovné miesto v odbore: majster/majsterka odbornej výchovy pre hotelovú akadémiu v súlade súvisiacemi zákonmi. Ďalšie informácie na tel. čísle: 0905 745 356.

 • Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Mostovej na praktickom vyučovaní

 • OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY o obsadených a voľných miestach po I. termíne v prijímacom konaní pre 1.ročník v školskom roku 2020/2021

  Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM Mostová

  925 07 Mostová, Orechová 53

  Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Hidaskürt

  925 07 Hidaskürt, Diófa utca 53

   

  OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY

  o obsadených a voľných miestach po I. termíne v prijímacom konaní  pre 1.ročník v školskom roku 2020/2021

  podľa študijných a učebných odborov:

   

  Študijné odbory  ( 4-5 roč.)

  Názov                               Kód              Obsadené miesta             Voľné miesta

  pracovník marketingu   6405 K 00                     15                                  0

  hotelová akadémia       6323 K 00                     10                                  1

  kozmetik                       6446 K 00                       6                                  2

  Učebné odbory  ( 3 roč.)

  Názov                            Kód                Obsadené miesta             Voľné miesta

  stolár                         3355 H 00                        3                                    5

  cukrár                        2964 H 00                        5                                    3

  čašník, servírka         6444 H 00                        1                                    7

  kuchár                       6445 H 00                        6                                    9

  kaderník                    6456 H 00                        14                                  0

  hostinský                   6489 H 00                        2                                   10

   

  Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest ( II.termín):

   

  1. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční  od 20.06.2020 do 23.06.2020 na základe Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na zdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

   

  1. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19.06.2020 podať riaditeľke strednej školy prihlášku na zdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest ( II.termín) ak žiak nebol prijatý v májovom termíne a neodovzdal záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium do 04.06.2020 žiadnej strednej škole.

   

   

  1. Riaditeľka strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí od 20.06.2020 do 25.06.2020 zákonnému zástupcoi maloletého žiaka na základe kritérií prijímacieho konania.

   

  1. Zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30.06.2020 strednej škole záäzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium.

   

 • "Szülőföldön-magyarul" - tájékoztató

  FONTOS változások a 2019/2020-as tanévi adatlapon

   

   

  1. Az OTP Banknál meghirdetett változások miatt idén minden pályázónak kötelező számlaszámot megadnia IBAN formában (6. pont) , illetve kötelező csatolni hivatalos igazolást a bankszámlaszámról (legmegfelelőbb a szerződés, de elfogadható a banki kivonat is, amennyiben rajta van az IBAN szám). A számlaszám lehet a szülőé is, nem feltétel, hogy a gyereké legyen. Amennyiben a pályázónak van az OTP-ben vezetett számlája, azt a számot is megadhatják (leigazolása szintén kötelező).

   

  1. Az aláírásokat sikerült ismét 2 korcsoportra szűkíteni:
  • amennyiben a  kedvezményezett 18 éven aluli személy, az adatlapot csak a szülőnek (törvényes képviselőnek) kell aláírnia – Nyilatkozat 4. pontja   *3 jelölve;  illetve az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat  5.1.pontja *3 jelölve.

   

  • amennyiben a kedvezményezett az aláírás napjáig betöltötte a 18. életévét, akkor Ő írja alá az adatlapot Nyilatkozat 4. pontja   *4 jelölve;  illetve az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 5.2.pontja  *4 jelölve.

   

  Ha a pályázó v. törvényes képviselő nem a megfelelő helyen írta alá az adatlapot, abban az esetben kérjük (ha módjukban áll) a megfelelő helyen aláíratni, viszont a nem megfelelő helyen lévő aláírást nem kell kihúzni, áthúzni, lefesteni.

   

   

  1. Az iskolai igazoláson fel kell tüntetni a 2018/2019-es tanév második félévében (ez alól kivételt képeznek az alapiskolák és középiskolák I. évfolyamos diákjai), illetve a  2019/2020-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan hiányzást.  A megengedett elmulasztott órák száma 50 óráról 15-re módosult , tehát amennyiben bármelyik félévben az elmulasztott órák száma 15 fölé emelkedik, a pályázat automatikusan elutasításra kerül.

  Amennyiben az iskolai igazoláson a hiányzásban a pedagógus javítani kényszerül az adatot, azt kérjük aláírásával igazolja.

   

   

   

  A pályázati űrlapok leadási határideje: 2020. október 30.

   

   

 • Prijímačky 2019/2020 - študijné odbory

  Prijímacie konanie na vzdelávanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov na SSOŠ obchodu a služieb s VJM              Mostová 53

  Plánovaný počet prijatých žiakov pre školský rok 2020/2021 :

   

  6323 K hotelová akadémia 11

  6405 K pracovník marketingu 9

   6446 K kozmetik 8

  Študijné odbory sú označené písmenom K, štúdium trvá 4-5 rokov a končí maturitnou skúškou. Absolventi sa majú možnosť ďalej vzdelávať vo vysokoškolskom štúdiu.

   

  Základné informácie a dôležité termíny:

  1. Prijímacie konanie na našej škole sa bude konaťpodľa rozhodnutia ministra školsta o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

   

  1. Zákonný zástupca žiaka môže do 10. mája 2020 podať najiac 2 prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva študijné/učebné odbory.
  2. Na prihláške na zdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. Všetky potrebné potvrdenia k prihláške doplní žiak do 31. augusta 2020.
  3. Prijatí budú žiaci  poradí podľa úspešnosti na základe kritérií, až kým nebude dosiahnutý počet plánovaných tried s plánovanými počtami žiakov.

   

  1. Zoznam prijatých žiako škola zverejní na webovej stránke  školy: ssosmostoa.edupage.org 

   

  1. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe prijímacieho konania, ktoré mu doručí poštou.
  2. Zákonný zástupca žiaka po prijatí do 04. júna 2020 doručí škole potrdenie o nastútení/nenastúpení žiaka na štúdium na adresu školy alebo emailovú adresu školy uvedenú na webovej stránke školy: ssosmostova.edupage.org  .
  3. Do 05. júna 2020 škola zerejní počet obsadených a voľných miest na webovwj stránke školy­:  ssosmostoa.edupage.org 

   

   

  Kritériá prijímacieho konania:

   

  1. Zohľadnenie študijných ýsledkov za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8.ročník a polročnej klasifikácie za 9.ročník základnej školy nasledovne:

   

  • Povinné predmety :

   

  Vyučovací jazyk ( Maďarský jazyk a literatúra)

  Slovenský jazyk a litaratúra

  Matematika

   

  Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov =5.(4-x) .(4-x) .(4-x), kde x je známka.

   

  • Profilové predmety:

   

  Anglický jazyk

  Prírodoveda,biológia

  Občianska náuka

   

  Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov =3.(4-x) .(4-x) .(4-x), kde x je známka.

   

  • Doplnkové predmety:

   

  Dejepis

  Chémia ( pre študijný odbor kozmetik)

  Informatika, Informatická výchova ( pre študijný odbor pracovník marketingu)

  Vlastiveda, Geografia ( pre študijný odbor hotelová akadémia)

   

  Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov =2.(4-x) .(4-x) , kde x je známka.

   

  1. Ak žiak dosiahol  posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1-výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

   

   

  1. Do celkoého počtu bodov budú pridelené body za umiestnenie v predmetových olympiádach, v športových súťažiach , v umeleckom výkone, v celonárodných a medzinárodných umiestneniach.

   

 • Prijímačky 2019/2020 - učebné odbory

  Prijímacie konanie na vzdelávanie do prvého ročníka trojročných vzdelávacích programov na SSOŠ obchodu a služieb s VJM Mostová 53

   

  Plánovaný počet prijatých žiakov pre školský rok 2020/2021 :

   

  6445 H kuchár 15

  6444 H čašník, servírka 8

   6456 H kaderník 10

  2964 H cukrár 8

  3355 H stolár 8

  6489 H hostinský 12

   

  Učebné odbory sú označené písmenom H, štúdium trvá 3 roky a končí sa záverečnou skúškou. Absolventi majú možnosť ostať študovať na škole a doplniť si vzdelanie maturitnou skúškou v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu alebo v štúdiu vo vyšších ročníkoch, po ktorom sa môžu prihlásiť na vysokoškolské štúdium.

   

  Základné informácie a dôležité termíny:

   

  1. Zákonný zástupca žiaka môže do 10.mája 2020 podať najiac 2 prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva študijné/učebné odbory.
  2. Na prihláške na zdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. Všetky potrebné potvrdenia k prihláške doplní žiak do 31. augusta 2020.
  3. Prijatí budú žiaci  poradí podľa dátumu doručenia prihlášky na strednú školu, až kým nebude dosiahnutý počet plánovaných tried s plánovanými počtami žiakov.

   

  1. Zoznam prijatých žiako škola zverejní na webovej stránke  školy: ssosmostoa.edupage.org 

   

  1. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka, ktoré mu doručí poštou.
  2. Zákonný zástupca žiaka po prijatí do 04. júna 2020 doručí škole potrdenie o nastútení/nenastúpení žiaka na štúdium na adresu školy alebo emailovú adresu školy uvedenú na webovej stránke školy: ssosmostova.edupage.org  .
  3. Do 05. júna 2020 škola zerejní počet obsadených a voľných miest na webovwj stránke školy­: ssosmostova.edupage.org 

   

  Kritériá prijímacieho konania:

   

   

  Prijímanie na učebné odbory je realizované prekontrolovaním prihlášky na štúdium v strednej škole, ale pri zníženej známke zo správania a neprospechu v I. polroku 9. ročníka sa automaticky zaraďuje komunikácia (elektronicky / telefonickou formou so zákonným zástupcom žiaka ),  na základe ktorého vedenie školy rozhodne o prijatí/ neprijatí žiaka.

   

 • Informácie o maturitách 2019/2020

  https://www.ucimenadialku.sk/subory/maturity/casova-os-ziaci-rodicia.pdf

  https://www.ucimenadialku.sk/subory/maturity/casova-os-ziaci-rodicia.pdf

   

 • Prijímačky 2020

  Presný termín prijímačiek bude uvedený po hlásení Ministerstva školstva SR!

   


  Podmienky prijímania žiakov na Súkromnú strednú odbornú školu obchodu a služieb s VJM Mostovápre 4  a 5 - ročné študijné odbory

   

   

  Informácie o prijímacích skúškach/ prijímacom konaní

  Názov odboru

  Kód odboru

  Profilové predmety

  Hotelová akadémia

  6323 K

  SLF,MJL,CJ(ANJ alebo NEJ)

  Kozmetik

  6446 K

  SLF,MJL,MAT

  Pracovník marketingu

  6405 K

  SLF,MJL,MAT

   

   

   

  Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90%, sa na prijímacom konaní nezúčastňuje.

   

  Na ostatných sa vzťahuje prijímací protokol.

   

  Celkový počet možných dosiahnutých bodov v celom prijímacom konaní sa skladá z nasledovných častí:

   

    Prijímacie skúšky – maximálny počet bodov 60

   

  SLF – max. 20 b

  MJL – max. 20  b

           MAT/CUJ – max. 20 b

   

  Súťaže, na ktorých sa zúčastnil žiak počas študia na ZŠ 2. stupňa

   

  max. počet bodov 10

   

  Za každú súťaž, na ktorej sa žiak umiestnil medzi 1. až 3. miestom na medzinárodnom alebo celoštátnom kole - dostane 5 bodov.

   

  Za každú súťaž, na ktorej sa žiak umiestnil medzi 1. až 3. miestom na krajskom alebo okresnom kole - dostane 2 body.

   

   

   Polročné vysvedčenie z 9. ročníka – max. počet bodov 20

                                            Priemer                  1,00 - 1,20 = 20 b

  1,21 – 1,40 = 18 b

  1,41 – 1,60 = 16 b

  1,61 – 1,80 = 14 b

  1,81 – 2,00 = 12 b

  2,01 – 2,20 = 10 b

  2,21 – 2,40 =   5 b

  nad 2,41     =   3 b

  neprospel   =   0 b

   

   Dosiahnutý priemer v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ (zo všetkých testovaných predmetov braný priemer) – max. počet bodov 20

             

  100 % - 90 % = 20 b

  89 % - 75 % = 15 b

  74 % - 50 % = 10 b

  49 % - 30 % =    5b

  29 % - 20 % =    2b

  19 % a menej =  0b

   

   

  Kritéria hodnotenia

  Maximálny počet bodov

  Prijímacie skúšky

  60

  Súťaže

  10

  Známky z polročného vysvedčenia

  20

  Hodnotenie priemerov z celoslovenského testovania žiakov 9.roč. ZŠ

  20

   

  Spolu

   

  110

   

  ·         Okrem toho sa pri zníženej známke zo správania odpočítavajú body nasledovne:

  uspokojivé (2)                      4 b

  menej uspokojivé (3)          6 b

  neuspokojivé (4)                   8 b

   

   Žiak je úspešný na prijímacom konaní, ak dosiahne celkový počet bodov nad 40 %.

   

    Prijatí budú žiaci v poradí úspešnosti, až kým nebude dosiahnutý počet plánovaných tried s plánovanými počtami žiakov.

   

    Žiak o dosiahnutej úspešnosti bude informovaný do troch dní, spolu s rozhodnutím o prijatí/neprijatí.

   

    Žiak sa môže odvolať na výsledok prijímacieho konania do piatich dní.

   

    Prijímacie konanie na našej škole sa bude konaťpodľa inštrukcií MŠ SR, ktoré budú po vydaní zverejnené na webovej stránke školy.

   

   

  Plánovaný počet prijatých žiakov pre školský rok 2020/2021

   

  Študijný/učebný odbor

  Počet žiakov

   

   

  6323 K hotelová akadémia                                                                                                                                      11

  6405 K pracovník marketingu

  9

  6446 K kozmetik

  8

  6445 H kuchár

  15

  6444 H čašník, servírka

  8

  6456 H kaderník

  10

  2964 H cukrár

  8

  3355 H stolár

  8

  6489 H hostinský

  12

  Spolu

  89

   

  Študijné odbory sú označené písmenom K, štúdium trvá 4-5 rokov a končí maturitnou skúškou. Absolventi sa majú možnosť  ďalej  vzdelávať vo vysokoškolskom štúdiu.

  Učebné odbory sú označené písmenom H, štúdium trvá 3 roky a končí sa záverečnou skúškou. Absolventi majú možnosť ostať študovať na škole a doplniť si vzdelanie maturitnou skúškou v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu alebo v štúdiu vo vyšších ročníkoch, po ktorom sa môžu prihlásiť na vysokoškolské štúdium.

   

  Podmienky prijímania žiakov na Súkromnú strednú odbornú školu

  obchodu a služiebs VJM Mostovápre 3 - ročné učebné odbory

   

  Prijímanie na učebné odbory je realizované bez prijímacieho konania, ale pri zníženej známke zo správania a neprospechu v I. polroku 9. ročníka sa automaticky zaraďuje prijímací pohovor,  na základe ktorého vedenie školy rozhodne o prijatí/ neprijatí žiaka.

   

   

  Podmienky prijímania žiakov na nadstavbové štúdium  a do vyššieho ročníka v školskom roku 2020/2021

   

  • Prerokované a schválené na pracovných stretnutiach PK školy
  • Odsúhlasené Radou rodičov pri SSOŠ obchodu a služieb s VJM Mostová
  • Zverejnené na Webovej stránke školy

   

   

   

  Podmienky prijatia žiakov na nadstavbové štúdium

  do študijných odborov: 6421 L00 spoločné stravovanie

                                             6426 L 00 vlasová kozmetika

                                             2414 L 00 strojárstvo

   

  Doklad o úspešne vykonanej záverečnej skúške v 3-ročnom učebnom odbore.

  Prihláška vyplnená údajmi a potvrdenie o dobrom zdravotnom stave od ošetrujúceho lekára.

   

   

  Podmienky prijatia žiakov do vyššieho ročníka

  študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia

   

  Doklad o úspešne vykonanej záverečnej skúške v 3-ročnom učebnom odbore.

  Žiadosť o prijatí do vyššieho ročníka podaná na riaditeľstve školy.

  Úspešné vykonanie rozdielových komisionálnych skúšok z vyučovacích predmetov:

  anglický/nemecký jazyk, účtovníctvo, hospodárska geografia, tovaroznalectvo, ekonomické cvičenia.

   

   

 • OZNÁMENIE - ÉRTESÍTÉS

  Milí študenti, rodičia!

   

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyučovanie našich študentov bude prebiehať cez e-learning, učiteľia učivo pre študentov pošlú cez rôznych online povrchov. Vyzývame pozornosť našich žiakov, že poslané učivo sú POVINNÉ prebrať, a postupovať podľa inštrukcií učiteľov!

  Poprosíme všetkých, aby k mimoriadnej situácie postupovali zodpovedne!

  Vyzývame pozornosť našich žiakov, že mimoriadna situácia, dočasná karanténa NEZNAMENÁ, že by mali prázdniny. Podľa toho žiadame Vás, aby ste v nasledujúcich dvoch týždňov nezúčastnili na rôznych spoločenských podujatiach, nenavštevovali nákupné centrá a dbajte vyššiu pozornosť na osobnú hygienu!

  Vyzývame Vás, aby ste sledovali všetky online povrchy našej školy za aktuálne informácie!

   

  Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!

   

  A Szlovák Köztársaság kormányának rendelete alapján iskolánk az elkövetkező két hétben /2020. március 16 - 27./ zárva lesz. A rendkívüli helyzetre való tekintettel tanulóink a tananyagokat E-OKTATÁS keretein belül, különböző online felületeken kapják meg tanáraiktól. Felhívjuk diákjaink figyelmét, hogy ezen anyagokat KÖTELESEK pótolni, valamint tanárok utasításainak megfelelően eljárni. Kérünk mindenkit, álljon FELELŐSSÉGTELJESEN a kialakult helyzethez!

  Felhívjuk tanulóink figyelmét arra, hogy a két hét karanténállapot NEM SZÜNIDŐT jelent! Ennek értelmében kérünk mindenkit, lehetőleg otthon tartózkodjon, a kötelezőeken kívül ne menjen nyilvános helyekre. Kérjük, hogy mellőzzék a különböző összejövetelek, bevásárlóközpontok látogatását, valamint kellőképp figyeljenek oda a megfelelő higiéniai fertőtlenítésekre!

  Az elkövetkezendő napokban, amennyiben változás áll be a kialakult helyzetben, folyamatosan értesítünk mindenkit, kérjük ehhez figyeljék iskolánk online felületeit!

  Köszönjük!

 • Megjelent a suliújság második száma

  Olvasd el mi történt Nagymegyeren a téli szezonban!

 • VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

  Obstarávateľ: Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magán Szakközépiskola;

   

  Názov zákazky: Obstaranie materiálno-technického vybavenia odborných učební;

   

  Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie výpočtovej techniky a pomôcok - zariadenia učební;

   

  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na https://voarchiv.eu/files/359-a805ef34b2/.

   

  Lehota na predkladanie ponúk: do 29.01.2020, 10:00 hod.

    

 • VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

  Obstarávateľ: Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magán Szakközépiskola;

  Názov zákazky: Obstaranie materiálno-technického vybavenia odborných učební;

  Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie výpočtovej techniky a pomôcok - zariadenia učební;

  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete nahttps://voarchiv.eu/files/359-a805ef34b2/.

  Lehota na predkladanie ponúk: do 18.12.2019, 10:00 hod

 • VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

  Obstarávateľ: Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magán Szakközépiskola;

  Názov zákazky: Obstaranie materiálno-technického vybavenia odborných učební;

  Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie výpočtovej techniky a pomôcok - zariadenia učební;

  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete nahttps://voarchiv.eu/files/359-a805ef34b2/. Lehota na predkladanie ponúk: do 26.11.2019, 10:00 hod.

 • Nyitott napok

Projekt

Újdonságok

Kapcsolat

 • Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM - Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Mostová 53 - Hidaskürt
  Orechová 53, 925 07 Mostová
 • +421/ 031 7848107

Fényképalbum